Blog Amazing things that
bring positive results

BIZ-actie Fultonstraat

Het leegstaande pand aan de Fultonstraat was alle ondernemers al langere tijd een doorn in het oog. Achter de schermen werkte de gemeente aan een definitieve oplossing voor het pand, maar tot die tijd bleek het pand een aanzuigende werking voor allerhande afval en vuil te hebben. Niet alleen zorgde dit voor een slechte uitstraling van het direct omliggende gebied, maar ook had de wind vrij spel op het pand waardoor zwerfafval zich vanaf het pand over een groot gedeelte van het gehele bedrijventerrein kon verspreiden.

Het bestuur van de BIZ, handelend in het collectieve belang, heeft daarop besloten tot kordaat ingrijpen. Zij heeft de parkmanager opdracht gegeven tot een schoonmaak-actie en maatregelen ter voorkoming van herhaling. Er is hiermee zichtbaar resultaat geboekt in afwachting van een definitieve oplossing.

Comments (0)

    Add a Comment