Blog Amazing things that
bring positive results

Informatie Herstructurering Pijnacker Infra

Van de firma Pijnacker ontvingen wij een brief met overzichtstekening ter verspreiding aan de ondernemers van De Vergulde Hand. Het originele document van de brief en de tekening vindt u ook onderaan dit bericht.

In verkorte versie informeert de aannemer van de herstructurering over het volgende. De start van het werk zal zijn op maandag 30 november 2015. Het beginpunt is de kruising James Wattweg / George Stephensonweg. De daaropvolgende werkzaamheden zijn in verschillende fasen verdeeld (zie hiervoor ook de tekening). De laatste fase, het asfalteren van de George Stephensonweg, staat gepland in april 2016.

De werkzaamheden zullen worden afgezet voor de veiligheid van zowel de uitvoerenden als de bezoekers van het terrein. Met borden zullen de rijroutes en bereikbare gedeelten worden aangegeven. Overlast in enige mate kan niet worden voorkomen, maar er wordt gestreefd naar een werkbare situatie en bereikbaarheid van de panden. Hierbij wordt opgemerkt dat delen van het terrein gedurende enige tijd niet bereikbaar zijn voor verkeer.

Er zal gestart worden met het opbreken van de bestrating, het verwijderen van bomen en uitvoeren van grondwerkzaamheden. Aansluitend zullen de trottoirs en parkeervakken worden aangelegd. De rijbaan zal worden aangelegd met een machine waar de straat over de volledige breedte als een ‘deken’ uitrolt. Door de snelheid waarmee dit gaat zal de voorbereiding in verhouding lang duren. De grondwerkzaamheden zullen vanwege de verwachte verontreiniging in de bodem volledig afgezet worden.

De rijbaan wordt aangelegd met de bestaande stenen, de parkeervakken met straatbakstenen uit de rijbaan van de George Stephensonweg en de voetpaden en inritten met nieuwe materialen. Voor het verkrijgen van de klinkers zal de George Stephensonweg in delen opgebroken worden. Er zal dus op twee plaatsen tegelijk gewerkt worden. De rijbaan van de George Stephensonweg wordt geasfalteerd. Dit gebeurd omwille van de kwaliteit in een keer.

Tijdens de werkzaamheden zullen de perceelaansluitingen worden vervangen. Deze worden aangelegd conform de gestelde eis tot aan de erfgrens en op een nieuwe hoogte aangelegd. Door hoogteverschil kan het noodzakelijk zijn dat de eigenaar van de leiding deze op eigen terrein ook dient te vervangen of in ieder geval op de nieuwe hoogte dient te leggen. De eigenaar van het perceel zal hier zelf voor moeten zorgen. De betreffende ondernemers worden een week voor tijd geïnformeerd.

De nieuwe situatie zal iets hoger worden aangelegd dan de bestaande situatie. Dit is per plaats verschillend. Het zal echter noodzakelijk zijn het eigen terrein aan te sluiten op de nieuwe door ons aangelegde hoogte. De eigenaar van het pand zal hier zelf voor moeten zorgen. De nieuwe hoogtemaatvoering is door ons uitgewerkt op tekening. Deze tekening is op meerdere manieren te verkrijgen: door een e-mail te sturen naar info@pijnackerinfra.nl met de straat en huisnummer, door te bellen met 0348 – 460249. Ook kunt u terecht in de mobiele schaftunit van Pijnacker Infra waar de tekeningen beschikbaar zijn. Deze kunt u op verzoek inzien.

Het is mogelijk het vervangen van de rioolaansluiting als het ophogen van de bestrating op eigen terrein kunnen door Pijnacker Infra te laten uitvoeren (n.b.: al is uiteraard de keuze voor een eigen aannemer ook mogelijk). De contactpersoon van Pijnacker Infra is dhr. Veerhoek: info@pijnackerinfra.nl en telefoon: 0348 – 46 0249.

Brief Pijnacker Infra:informatiebrief stake-holders versie 5

Tekening: faseringsoverzicht DVH

Comments (0)

    Add a Comment