Blog Amazing things that
bring positive results

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) geeft aan dat er op gestructureerde wijze wordt samengewerkt aan schoon, heel en veilig door de ondernemers, overheid en politie. Het KVO streeft naar het vergroten van het veiligheidsgevoel van de ondernemers en de bezoekers van het bedrijventerrein, het verminderen van het aantal delicten en het vergroten van de aangiftebereidheid (meten is weten!).

Het projectteam KVO voert straks periodiek overleg en besluit tot concrete maatregelen voor de korte en de langere termijn. Alles bij elkaar moet het bijdragen aan een totale verbetering van het gebied. Dit is de reden dat de BIZ Stichting dan ook opdracht heeft gegeven voor een KVO-traject op De Vergulde Hand. De Politie Vlaardingen is hiervan eveneens een groot supporter.

Een belangrijk startpunt van het KVO is een inventarisatie (onderzoek) onder de ondernemers op De Vergulde Hand om de huidige stand van zaken te kunnen bepalen. Vanaf deze week (start 8 april 2013) zal parkmanager Igor Unk de bedrijven op De Vergulde Hand benaderen voor dit onderzoek. Wij rekenen op uw medewerking.

 

Comments (0)

    Add a Comment