Blog Amazing things that
bring positive results

Maandbrief Werkzaamheden april 2016

Middels de informatiebrief informeert de gemeente Vlaardingen u over de werkzaamheden op het industrieterrein De Vergulde Hand. Hiervan verscheen onlangs de vierde editie. Via deze informatiebrief wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de werkzaamheden en de planning. In de informatiebrief vindt u verder per deelproject een korte toelichting van de werkzaamheden, een omschrijving van de werkzaamheden die de afgelopen periode zijn uitgevoerd en welke werkzaamheden de komende weken gepland staan.

In ieder geval wijzen wij u op de tijdelijke stillegging werkzaamheden aan kabels en leidingen i.v.m. uitstel van betaling van firma Marconi Oranje d.d. 10 maart 2016. Op dit moment is er geen duidelijkheid op welke wijze de werkzaamheden aan de water- en gasleiding hervat kunnen worden. Stedin en Evides zorgen ervoor dat u voorzien blijft van water, gas en elektra en ook dat de werkplek veilig achter gelaten wordt.

De informatiebrief vindt u hier: 4e maandbrief

Comments (0)

    Add a Comment