Blog Amazing things that
bring positive results

Toegangsbord De Vergulde Hand

Sinds enige weken siert een nieuw toegangsbord de entree van het Bedrijventerrein De Vergulde Hand. Met dit bord worden bezoekers geattendeerd op de aanwezigheid van camera’s op het bedrijventerrein. Hiermee heeft het bord in ieder geval een preventieve werking. Op het bord staan ook de namen van de gemeente, de politie en BIZ stichting vermeld en dat is geen toeval.

De BIZ streeft naar het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt aan bedrijventerreinen en winkelstraten toegekend als zij op structurele wijze samenwerken aan de veiligheid van het gebied. Veiligheid valt uiteen in schoon, heel en veilig. Een schone uitstraling verbetert immers het gevoel van veiligheid. De kern van de KVO-aanpak bestaat uit structureel overleg tussen de ondernemers, de overheid en de politie. Niet geheel toevallig de gebruikers, beheerders en handhavers van het gebied.

Comments (0)

    Add a Comment