Blog Amazing things that
bring positive results

Vlaardingen ontvangt ruim € 2,5 miljoen subsidie voor stedelijk gebied en bedrijventerreinen

Persbericht Gemeente Vlaardingen

06-11-2012

De stadsregio Rotterdam kent Vlaardingen voor 2013 ruim 2,5 miljoen euro subsidie toe voor het verhogen van de kwaliteit van het openbaar gebied. Hierdoor krijgen herstructureringswijken en verouderde bedrijventerreinen een extra impuls.

Een groot deel van het bedrag is bestemd voor de Westwijk, waar ruim 1,2 miljoen euro voor beschikbaar komt. Een van de gehonoreerde projecten is het aanpassen van de luifels boven de winkels aan de Dr. Wiardi Beckmansingel. Een ander project is het aantrekkelijk bestraten van de Van Baerlestraat. Deze maatregelen zijn gunstig voor de uitstraling van het centrumgebied Westwijk. Ook het speelplein bij basisschool De Wereldwijzer krijgt een mooie herinrichting met een trapveld en in de buurt Lage Weide wordt extra geïnvesteerd in het groen en komen er extra parkeerplaatsen. Tenslotte krijgt de buitenruimte bij de particuliere woningverbetering aan de noordoostrand van de Westwijk een opknapbeurt. 

Ook de buitenruimte bij de particuliere woningverbetering in de Spoorbuurt in Babberspolder krijgt een facelift. De gemeente werkt hier samen met de eigenaren een plan voor uit. In Holy gaat de subsidie naar het vervangen van het groen aan de Lindendreef en Berkendreef. De Korhoenlaan en omgeving krijgt duurzame en energiezuinige openbare verlichting met led-lampen. Dit gebeurt bij de noodzakelijke vervanging die toch op het programma staat.

Vergulde Hand en Groot Vettenoord

Voor het verbeteren van de bedrijventerreinen Groot Vettenoord en De Vergulde Hand krijgt Vlaardingen ruim een miljoen euro. Van dat geld kan op bedrijventerrein Vergulde Hand een calamiteitenroute aangelegd worden aan de westkant van het terrein. Deze route sluit aan op de James Wattweg. Een extra route komt de veiligheid op het terrein in het geval van noodsituaties ten goede. Voor bedrijventerrein Groot Vettenoord betekent deze extra financiering dat er voldoende geld beschikbaar is voor het uitvoeren van de volledige herstructurering van het terrein.


Comments (0)

    Add a Comment