Nieuws
Het laatste nieuws

Zwerfafval op de Vergulde Hand

Een aantal dagen geleden plaatste de Gemeente Vlaardingen het volgende persbericht:

Persbericht
02 oktober 2012

Aanpak zwerfafval op bedrijventerrein Vergulde Hand
02-10-2012 |

Op bedrijventerrein Vergulde Hand wordt in een samenwerking tussen ondernemers en de gemeente Vlaardingen een zwerfafvaltraject opgezet.
Zwerfafval is een bekend probleem en een bron van ergernis voor alle ondernemers.
Op Vergulde Hand is sinds begin dit jaar een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) ingesteld.
De doelstellingen van de BIZ zijn het invoeren van parkmanagement, het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), het realiseren van camerabewaking en het realiseren van een collectief afvalcontract.

Het traject wordt gefinancierd door AgentschapNL (ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie), programma Gemeente Schoon, dat gemeenten helpt bij een slimme en complete schoonaanpak.
Nadat de gemeente op verzoek van de ondernemers op Vergulde Hand een aanvraag had ingediend, heeft Gemeente Schoon adviesbureau De Zakenpartner opdracht gegeven om de gemeente Vlaardingen 260 uur te ondersteunen bij de aanpak van zwerfafval op Vergulde Hand.

Gebiedsgerichte samenwerking
Om de buitenruimte gestructureerd en effectief aan te pakken en de BIZ-doelstellingen te realiseren is er behoefte aan een hechte samenwerking tussen ondernemers en de overheid. Gebruikers, beheerders en handhavers komen samen om de afzonderlijke initiatieven af te stemmen. De aanpak van zwerfafval verbindt de partijen en vormt de basis voor verdere gebiedsgerichte samenwerking.

Plan van anpak
Om het zwerfafval grondig aan te pakken, wordt een maatwerkplan opgesteld. Daaruit volgen de speerpunten voor de aanpak. Vervolgens worden de speerpunten opgepakt en vormen zij de agenda voor de komende tijd. De ondernemersvereniging IKV-De Vergulde Hand vormt de officiële vertegenwoordiger van de ondernemers bij het gebiedsgerichte overleg. Dit overleg brengt gebruikers, beheerders en handhavers rondom de thema’s schoon, heel en veilig bij elkaar om te werken aan de kwaliteit van de buitenruimte. Het traject gaat begin van het vierde kwartaal 2012 van start en wordt half volgend jaar afgerond.

bron: Gemeente Vlaardingen

Comments (0)

    Add a Comment