Organisatie De mensen
achter de organisatie

Om het werkklimaat op de Vergulde Hand te verbeteren wil de ondernemersvereniging activiteiten opzetten ten behoeve van economische klimaatsversterking en een hogere veiligheidsbeleving op het terrein.
Door een georganiseerde samenwerking tussen ondernemers is dit mogelijk.
Daarom heeft het bestuur van de ondernemersvereniging het initiatief ingediend om een ondernemersfonds op te richten in de vorm van een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

Door alle ondernemers in het gebied te betrekken, komt er voldoende budget om de plannen te kunnen verwezenlijken.
De gelden van de BIZ worden beheerd door een aparte stichting, de BIZ Stichting De Vergulde Hand.
Zij dragen er zorg voor dat de BIZ-gelden conform het BIZ-plan en in het collectief belang worden besteedMaria Hofman

Penningmeester

Embassy Freight


Rob van Duijnen

Secretaris

Eigenaar Motexion BV


Ad Baauw

Voorzitter

Eigenaar Baauw Bouwmaterialen BV