Uncategorized

Kap bomen George Stephensonweg

In het kader van de aanleg van de Hoekse Lijn, waarbij er sprake is van verbreding van het baanvak, zullen de bomen langs het spoor moeten wijken. Deze werkzaamheden, uitgevoerd door Boskalis, gaan plaatsvinden op zaterdag 19 september 2015 (fase 1a) van 0:00 tot 20:00 en zaterdag 26 september 2015 (fase 1b) van 06:00 tot 18:00. Hiervoor wordt een deel van de George Stephensonweg tijdelijk afgesloten. De detailweergave van deze verkeersmaatregelen vindt u op de pagina documenten. Volg hiervoor de link.

Werkzaamheden blusvoorziening

In het kader van de aanleg Hoekse Lijn legt de firma Mos Grondwatertechniek in opdracht van Prorail twee bluswatervoorzieningen aan op het bedrijventerrein. De ene wordt aangelegd ter hoogte van Bellstraat 5 en 10, de andere aan de Edisonstraat nabij nummer 7a en 11.

De werkzaamheden zijn gestart op 17 augustus 2015 om 07:00 en eindigen op 13 september 2015 om 19:00. U vindt de detailtekeningen onder de documenten op deze website. U kunt hier voor ook deze link volgen.

 

Ontwerpbestemmingsplannen Hoekse Lijn

Middels de nieuwsbrief van de projectorganisatie Hoekse Lijn werd bekend gemaakt dat de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage klaar liggen. Op de ontwerpbestemmingsplannen en de MER (milieueffect rapportage) kunnen gedurende een periode van 6 weken zienswijzen worden ingediend. De gemeente Maassluis (11 juni 2015) en de gemeente Rotterdam (17 juni 2015) organiseren in dit kader een informatieavond. De link naar de bekendmakingen is te vinden bij Bewoners/Inspraak.

De inhoud van de gehele nieuwsbrief Hoekse Lijn van juni vindt u hier: link

Informatieavond herstructurering

Op donderdag 26 februari 2015 liggen opnieuw de plannen voor de herstructurering van De Vergulde Hand ter inzage voor ondernemers en omwonenden. Hierbij krijgt u een beeld van de wijzigingen die de herstructurering met zich meebrengt en welke ideeën er uit de eerdere sessie van november zijn meegenomen. Tevens is er nog altijd de mogelijkheid om op- en aanmerkingen te plaatsen. De tekeningen liggen op donderdag 26 februari 2015 van 16:00 tot 19:00 ter inzage bij TBV aan de George Stephensonweg 43 te Vlaardingen. De betrokken medewerkers van de gemeente zijn daar ook bij aanwezig. Er is dus ruim gelegenheid uw vragen te stellen. Voorafgaand aan deze avond is ook een informatiebrief rondgestuurd. U vindt deze ook terug op onze website onder documenten (link). U treft daar ook de bijbehorende tekeningen aan.

Spoorkruising Marathonweg

Op 16 december 2014 heeft de gemeente definitief besloten om de kruising tussen het spoor en de Marathonweg aan te pakken. Op 15 januari 2015 is hiervoor een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Mocht u deze gemist hebben, de presentaite van die avond vindt u hier: link.

Opruimen openbare ruimte

Op 9 januari 2015 heeft de gemeente de ondernemers van De Vergulde Hand schriftelijk geïnformeerd over de revitalisering van het bedrijventerrein. Om te beginnen met de revitalisering is het belangrijk dat de openbare ruimte en de direct daaraan grenzende terreinen voor 1 april 2015 opgeruimd zijn. De ondernemers hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid.

In de openbare ruimte staan op dit moment veel voertuigen, wrakken, containers, dranghekken en andere zaken. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 is het verboden de weg anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (artikel 2:11 APV). Bovendien tast het de uitstraling van het terrein aan.

De gemeente heeft de ondernemers verzocht het terrein en de aangrenzende openbare ruimte die zij mogelijk in gebruik hebben op te ruimen. Hiervoor hebben zij tot 27 januari 2015 de tijd. Na deze datum is de gemeente bevoegd handhavend op te treden. D.w.z dat de gemeente de objecten zal laten verwijderen op kosten van de eigenaar. Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij mevrouw M. Nuijten van de gemeente Vlaardingen via telefoonnummer: 010-248.4000.

De volledige brief kunt u vinden onder de documenten.

 

KVO Uitreiking

Op 26 november 2014 is formeel stilgestaan bij het behalen van het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken) op De Vergulde Hand. Dit gebeurde voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente over de herstructurering van het bedrijventerrein. Wethouder de Vries, voorzitter van de Stichting BIZ Vergulde Hand de heer Baauw en wijkagent mevrouw Schmidt ondertekenden die avond in bijzijn van alle ondernemers het KVO-certificaat ter bekrachtiging van de gemaakte afspraken.

BIZ verantwoording

Op 26 november 2014 voorafgaand aan de bijeenkomst van de gemeente geeft het BIZ bestuur u graag inzicht in de activiteiten en de financiën van de Stichting BIZ De Vergulde Hand. Het bestuur vertelt u graag over wat er is gedaan en wat er nog op stapel staat voor het gehele bedrijventerrein. Ook kunt u daarbij uw vragen stellen over de BIZ en ook zelf uw suggesties doen voor een beter bedrijventerrein. Wilt u hierbij zijn, dan bent u vanaf 16:00 al welkom bij TBV George Stephensonweg. Ter volledigheid, dat is dus voorafgaand aan de Informatieavond van de gemeente die om 17:00 begint.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting BIZ

Voorlichtingsavond 26 november 2014

Op woensdagavond 26 november 2014 worden de plannen rond de herstructurering toegelicht voor alle ondernemers op De Vergulde Hand. U zult hiervoor via diverse kanalen voor worden uitgenodigd. Er is op deze avond ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen en uzelf nader te informeren. Deze avond zal door de Stichting BIZ ook worden gebruikt om toelichting te geven op haar activiteiten van het afgelopen jaar.

De bijeenkomst is van 17:00 – 19:00. Locatie: TBV George Stephensonweg 43, 3133 KJ Vlaardingen.

 

Keurmerk Veilig Ondernemen behaald

De Stichting BIZ Vergulde Hand heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen behaald (KVO-B). Het KVO is een samenwerking van gebruikers (ondernemers), beheerders (gemeente) en handhavers (politie) van een bedrijventerrein op het vlak van schoon, heel en veilig. Wij zitten als ondernemers om die reden periodiek aan tafel met de gemeente en de politie om gericht te werken aan ons gezamenlijke plan ter verbetering van het terrein. Deze aanpak is deze zomer door KIWA beoordeeld en bekroond met het KVO Certificaat Basis Samenwerken.

TIP: Sommige verzekeraars geven korting wanneer bedrijventerreinen voorzien zijn van een Keurmerk Veilig Ondernemen op verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie. Vraag dit na bij uw verzekeraar en vermeld daar ook bij dat wij over een collectief cameranetwerk beschikken.