Uncategorized

BBQ Vergulde Hand 3 september 2020, meld u aan via het secretariaat: e.amons@dzp.nl

Start Werkzaamheden De Vergulde Hand

Nieuwsbrief Spoorkruising Marathonweg

Vanaf 1 april 2017 geen trein meer langs de Vergulde Hand en dat is geen grap!

Per 1 april 2017 rijdt NS niet meer tssen Schiedam Centrum en Hoek van Holland. In het najar 2017 gaat de RET op dit traject met de metro rijden. In de tussentijd verzorgt de RET vervangend busvervoer, want spoor, spoorbeveiliging en stations worden aangepast.

Voor gedetailleerde informatie kunt u terecht op de website van de RET, Reizigers/Vervangend vervoer.

Maandbrief Werkzaamheden april 2016

Middels de informatiebrief informeert de gemeente Vlaardingen u over de werkzaamheden op het industrieterrein De Vergulde Hand. Hiervan verscheen onlangs de vierde editie. Via deze informatiebrief wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de werkzaamheden en de planning. In de informatiebrief vindt u verder per deelproject een korte toelichting van de werkzaamheden, een omschrijving van de werkzaamheden die de afgelopen periode zijn uitgevoerd en welke werkzaamheden de komende weken gepland staan.

In ieder geval wijzen wij u op de tijdelijke stillegging werkzaamheden aan kabels en leidingen i.v.m. uitstel van betaling van firma Marconi Oranje d.d. 10 maart 2016. Op dit moment is er geen duidelijkheid op welke wijze de werkzaamheden aan de water- en gasleiding hervat kunnen worden. Stedin en Evides zorgen ervoor dat u voorzien blijft van water, gas en elektra en ook dat de werkplek veilig achter gelaten wordt.

De informatiebrief vindt u hier: 4e maandbrief

Informatie Herstructurering Pijnacker Infra

Van de firma Pijnacker ontvingen wij een brief met overzichtstekening ter verspreiding aan de ondernemers van De Vergulde Hand. Het originele document van de brief en de tekening vindt u ook onderaan dit bericht.

In verkorte versie informeert de aannemer van de herstructurering over het volgende. De start van het werk zal zijn op maandag 30 november 2015. Het beginpunt is de kruising James Wattweg / George Stephensonweg. De daaropvolgende werkzaamheden zijn in verschillende fasen verdeeld (zie hiervoor ook de tekening). De laatste fase, het asfalteren van de George Stephensonweg, staat gepland in april 2016.

De werkzaamheden zullen worden afgezet voor de veiligheid van zowel de uitvoerenden als de bezoekers van het terrein. Met borden zullen de rijroutes en bereikbare gedeelten worden aangegeven. Overlast in enige mate kan niet worden voorkomen, maar er wordt gestreefd naar een werkbare situatie en bereikbaarheid van de panden. Hierbij wordt opgemerkt dat delen van het terrein gedurende enige tijd niet bereikbaar zijn voor verkeer.

Er zal gestart worden met het opbreken van de bestrating, het verwijderen van bomen en uitvoeren van grondwerkzaamheden. Aansluitend zullen de trottoirs en parkeervakken worden aangelegd. De rijbaan zal worden aangelegd met een machine waar de straat over de volledige breedte als een ‘deken’ uitrolt. Door de snelheid waarmee dit gaat zal de voorbereiding in verhouding lang duren. De grondwerkzaamheden zullen vanwege de verwachte verontreiniging in de bodem volledig afgezet worden.

De rijbaan wordt aangelegd met de bestaande stenen, de parkeervakken met straatbakstenen uit de rijbaan van de George Stephensonweg en de voetpaden en inritten met nieuwe materialen. Voor het verkrijgen van de klinkers zal de George Stephensonweg in delen opgebroken worden. Er zal dus op twee plaatsen tegelijk gewerkt worden. De rijbaan van de George Stephensonweg wordt geasfalteerd. Dit gebeurd omwille van de kwaliteit in een keer.

Tijdens de werkzaamheden zullen de perceelaansluitingen worden vervangen. Deze worden aangelegd conform de gestelde eis tot aan de erfgrens en op een nieuwe hoogte aangelegd. Door hoogteverschil kan het noodzakelijk zijn dat de eigenaar van de leiding deze op eigen terrein ook dient te vervangen of in ieder geval op de nieuwe hoogte dient te leggen. De eigenaar van het perceel zal hier zelf voor moeten zorgen. De betreffende ondernemers worden een week voor tijd geïnformeerd.

De nieuwe situatie zal iets hoger worden aangelegd dan de bestaande situatie. Dit is per plaats verschillend. Het zal echter noodzakelijk zijn het eigen terrein aan te sluiten op de nieuwe door ons aangelegde hoogte. De eigenaar van het pand zal hier zelf voor moeten zorgen. De nieuwe hoogtemaatvoering is door ons uitgewerkt op tekening. Deze tekening is op meerdere manieren te verkrijgen: door een e-mail te sturen naar info@pijnackerinfra.nl met de straat en huisnummer, door te bellen met 0348 – 460249. Ook kunt u terecht in de mobiele schaftunit van Pijnacker Infra waar de tekeningen beschikbaar zijn. Deze kunt u op verzoek inzien.

Het is mogelijk het vervangen van de rioolaansluiting als het ophogen van de bestrating op eigen terrein kunnen door Pijnacker Infra te laten uitvoeren (n.b.: al is uiteraard de keuze voor een eigen aannemer ook mogelijk). De contactpersoon van Pijnacker Infra is dhr. Veerhoek: info@pijnackerinfra.nl en telefoon: 0348 – 46 0249.

Brief Pijnacker Infra:informatiebrief stake-holders versie 5

Tekening: faseringsoverzicht DVH

NL Alert op De Vergulde Hand

Naar aanleiding van de brand op het bedrijventerrein in november is er binnen het KVO-overleg van De Vergulde Hand gesproken over hoe te handelen bij calamiteiten. Er was onduidelijkheid bij de ondernemers of zij nu wel of niet het terrein mochten betreden. Juist daarom is het voor alle ondernemers raadzaam aan te sluiten bij NL-Alert.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert werkt in de meest extreme omstandigheden, is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming, of noodweer.

Overigens raden wij u met klem aan altijd de instructies van de hulpverleners ter plaatse direct op te volgen.

Groepswhatsapp Politie

De politie Vlaardingen organiseert een groepsapp waarmee ondernemers op De Vergulde Hand elkaar kunnen informeren over de veiligheid in de buurt. Ziet u een verdachte auto, staat er iemand aan de deur van de buren te rommelen of ziet u een gevaarlijke situatie? Meld het dan via de groepsapp. Het beheer van de groep is in handen van de politie. U kunt meedoen door uw bedrijfsnaam, adres, naam contactpersoon en 06-nummer van die contactpersoon op te geven via info@bizverguldehand.nl of naar de contactgegevens in de flyer o.v.v. De Vergulde Hand.. Per bedrijf mogen zich meerdere personen aanmelden.

Bewegwijzering De Vergulde Hand

 

Op 5 november 2015 gaf wethouder Ruud de Vries het officiële startsein voor de herstructurering van bedrijventerrein De Vergulde Hand. De herstructurering moet medio volgend jaar zijn afgerond, waarmee in ieder geval de George Stephensonweg, de Marconistraat en de Fultonstraat een metamorfose zullen ondergaan. Als openingshandeling plaatste de wethouder, gesteund door professioneel advies van de medewerkers van Motexion, met een vorkheftruck de nieuwe plantenbak van bedrijventerrein De Vergulde Hand. In de stalen bak staat de naam van de straat vermeld welke wordt geflankeerd door enkele planten. De ontwerper van de bak is Van Elsacker Tuin uit Vlaardingen die hier opdracht voor had gekregen van de stichting BIZ De Vergulde Hand. De Stichting BIZ De Vergulde Hand overweegt bij voldoende enthousiasme van de ondernemers aan de kop van iedere zijstraat aan de George Stephensonweg een dergelijke bak te plaatsen zodat het bedrijventerrein niet alleen groener en aantrekkelijker wordt, maar dat bezoekers ook in een oogopslag zien bij welke straat zijn aangekomen zijn.

Werkzaamheden najaar 2015

In de tweede helft van 2015 worden er verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd op De Vergulde Hand. Om u hierover goed te informeren stelt de gemeente een maandelijkse nieuwsbrief op waarin de stand van zaken wordt gemeld. Wij publiceren die nieuwsbrieven op onze website (link) Hierin treft u ook de contactgegevens aan van de verschillende partijen. Mocht u vragen, klachten of opmerkingen hebben dan kunt u die ook doorgeven aan de stichting BIZ. Wij spreken maandelijks met de projectleider vanuit de gemeenten en kunnen uw gedachten en zorgen overbrengen.

Hierbij ook de meest recente overzichtstekening van de werkzaamheden:

Vergulde Hand Overzicht werkzaamheden_stavaza06