Blog Amazing things that
bring positive results

NL Alert op De Vergulde Hand

Naar aanleiding van de brand op het bedrijventerrein in november is er binnen het KVO-overleg van De Vergulde Hand gesproken over hoe te handelen bij calamiteiten. Er was onduidelijkheid bij de ondernemers of zij nu wel of niet het terrein mochten betreden. Juist daarom is het voor alle ondernemers raadzaam aan te sluiten bij NL-Alert.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert werkt in de meest extreme omstandigheden, is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming, of noodweer.

Overigens raden wij u met klem aan altijd de instructies van de hulpverleners ter plaatse direct op te volgen.

Comments (0)

    Add a Comment