Blog Amazing things that
bring positive results

Uitvoering BIZ Activiteiten

In 2012 heeft het bestuur van de BIZ Stichting De Vergulde Hand gewerkt aan de realisatie van haar speerpunten. Deze zijn: de aanpak van (zwerf)afval, het realiseren van een cameranetwerk, het bereiken van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het instellen van parkmanagement. Achter de schermen en helaas niet voor iedereen zichtbaar, is zeer hard gewerkt.

Zo is de parkmanager al enige maanden actief op het terrein (bereikbaar via parkmanager@bizverguldehand.nl) en heeft er op 1 november 2012 een gebiedsschouw plaatsgevonden in het kader van schoon, heel en veilig. Niet alleen is daarmee het startsein gegeven voor de aanpak van Zwerfafval, maar ook de eerste stap naar het KVO. Naar aanleiding van de bevindingen zijn afspraken gemaakt tussen de ondernemers, gemeente en handhavers over effectief beheer en dito handhaving.

Ook is er in 2012 een start gemaakt met het aanleggen van een collectief camerasysteem. In aanvulling op de reeds aanwezige beveiligingsmaatregelen zorgt dit voor een verdere verbetering van de veiligheid op De Vergulde Hand. Tenslotte zijn er nog enkele andere knelpunten die in 2013 aangepakt zullen worden, maar daarover zullen we u te zijner tijd informeren via de website.

 

Comments (0)

    Add a Comment